RELACJE INWESTORSKIE

Zmiana stanu posiadania2022-07-05Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku2022-07-01Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku2022-06-30Inwestycja w Tech Robotics sp z o.o.2022-06-23Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie2022-06-20Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza2022-06-10Wprowadzenie zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza2022-06-10Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności na globalnym rynku militarnym2022-06-10Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku2022-06-03Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku2022-06-03Raport roczny Spółki za rok obrotowy 20212022-05-31Zmiana stanu posiadania2022-05-23Raport okresowy za I kwartał 2022 roku2022-05-16Zmiana stanu posiadania2022-05-13Zmiana stanu posiadania2022-05-10Podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok2022-03-30Rejestracja zmian Statutu Spółki2022-03-24Plan pozyskania przez Emitenta kompetencji w zakresie aplikacji DEFI i DAPP2022-03-17Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji oraz powołanie Prezesa Zarządu2022-03-11Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.03.2022 roku2022-03-04Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję2022-03-04Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2022 roku2022-03-04Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku2022-02-14Zwołanie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 04.03.2022 roku2022-02-04Zwołanie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 04.03.2022 roku2022-02-04Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 20222022-01-26Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji oraz delegacja jednego z nich do wykonywania funkcji członka Zarządu2022-01-26Nieodbycie się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia2022-01-24Rezygnacja członków rady nadzorczej2022-01-21Zwołanie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 21.01.2022 roku2021-12-24Zwołanie Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 21.01.2022 roku2021-12-24Rozpoczęcie sprzedaży kolekcji tokenów NFT2021-12-16Zawarcie umowy dot. stworzenia wersji NFT gry Pirates: All Aboard!2021-12-10Zawarcie umowy dot. wykorzystania technologii blockchain i NFT w grach Emitenta2021-11-29Zbycie praw do gry Nadir2021-11-22Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych2021-11-14Raport za III kwartał 2021 r.2021-11-14Zmiana stanu posiadania2021-11-12Zmiana stanu posiadania2021-11-12Rozszerzenie przedmiotu działalności Shockwork Games S.A. o gry NFT2021-11-08Zmiana daty premiery gry Your Dead Majesty2021-10-26Zmiana stanu posiadania2021-10-04Korekta raportu - Zmiana stanu posiadania2021-10-02Zmiana stanu posiadania2021-10-02Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu2021-09-25Rezygnacja Prezesa Zarządu2021-09-24Informacja na temat rozwoju gry Alder's Blood2021-09-24Ustalenie nowej daty premiery portu gry Alder's Blood na platformę Xbox One2021-09-21Premiera dużej aktualizacji gry Alder's Blood na platformach Steam i Switch2021-08-18Ustalenie daty premiery portu gry Alder's Blood na platformę Xbox One2021-08-18Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Emitenta2021-08-13Raport za II kwartał 2021 r.2021-08-13Ustalenie daty premiery gry Your Dead Majesty2021-08-12Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, C i F Emitenta2021-08-06Certyfikacja portów gry Alder’s Blood na platformy PS4 i Xbox One2021-07-26Premiera gry Nadir w formule „early access”2021-07-26Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021 - korekta zestawienia zmian w kapitale własnym2021-07-02Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.06.2021 r.2021-07-01Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku2021-07-01Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał roku 20202021-06-30Zawarcie umowy na wykonanie grafik do gier wideo2021-06-10Ukończenie portów gry Alder’s Blood na platformy PS4 i Xbox One2021-06-09Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 roku2021-06-03Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 roku2021-06-03Informacja na temat gry Nadir2021-06-02Raport roczny za 2020 rok2021-05-31Raport za I kwartał 2021 r.2021-05-14Sytuacja finansowa Shockwork Games S.A.2021-04-28Plany wydawnicze Shockwork Games S.A.2021-04-19Uruchomienie karty Steam gry Nadir2021-04-14Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, C i F na rynek NewConnect2021-04-13Ustalenie terminu rozpoczęcia kampanii gry Nadir na platformie Kickstarter2021-04-13Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, C i F2021-02-23Raport za IV kwartał 2020 r.2021-02-12Aktualizacja informacji na temat gry Your Dead Majesty2021-01-18Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku2021-01-15Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR2020-12-30Uruchomienie wishlisty gry Nadir na platformie Kickstarter2020-12-21Zmiana liczby głosów w wyniku zniesienia uprzywilejowania akcji2020-11-23Informacja o konwersji akcji oraz zmiany struktury głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta2020-11-16Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta2020-11-13Raport za III kwartał 2020 r.2020-11-13Rezygnacja z emisji akcji serii H2020-11-10Pozyskanie finansowania i przystąpienie do prac nad produkcją gry Alder’s Blood 22020-11-09Pozyskanie dodatkowych środków na produkcję gry Nadir2020-11-06Zakończenie produkcji gry Your Dead Majesty. Przekazanie gry do wydawców2020-11-02Zmiana stanu posiadania2020-10-29Podjęcie decyzji o przeprowadzeniem kampanii gry Nadir na platformie Kickstarter2020-10-24Podjęcie decyzji o przeprowadzeniem kampanii gry Nadir na platformie Kickstarter2020-10-24Przystąpienie do prac nad wydaniem gry planszowej Alder’s Blood i przeprowadzeniem kampanii gry na platformie Kickstarter2020-10-23Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR2020-08-31Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR2020-08-31Przystąpienie do prac nad produkcją gry Tribal Space2020-08-26Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19.08.2020 r.2020-08-19Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.08.2020 roku2020-08-19Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H2020-08-17Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H2020-08-17Raport za II kwartał 2020 r.2020-08-14Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.2020-07-31Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.2020-07-31Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.08.2020 roku2020-07-23Zmiana firmy, siedziby oraz treści statutu Emitenta2020-07-23Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.08.2020 roku2020-07-23Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.08.2020 roku2020-07-23Zawarcie umowy licencyjnej na wydanie gry RPG opartej na świecie gry Alder's Blood2020-07-17Wyjaśnienia do transakcji zbycia akcji przez Prezesa Zarządu. Program motywacyjny dla kluczowych członków zespołu Emitenta2020-07-14Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR2020-07-14Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Emitenta2020-07-06Zmiana stanu posiadania2020-07-04Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta2020-07-02Raport roczny za 2019 rok2020-06-22Przystąpienie do produkcji gry Nadir2020-06-10Powołanie nowego składu członków Rady Nadzorczej2020-05-29Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.05.2020 roku2020-05-29Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 29.05.2020 roku2020-05-29Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 20192020-05-28Raport za I kwartał 2020 r.2020-05-14Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta2020-05-11Odwołanie prognoz wyników finansowych2020-05-07Zawarcie umowy wydawniczej dla gry Your Dead Majesty2020-05-06Zmiana stanu posiadania2020-05-04Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2020 roku2020-05-02Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2020 roku2020-05-02Przystąpienie do produkcji gry Your Dead Majesty2020-04-28Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Emitenta2020-04-24Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Emitenta2020-04-23Strategia działalności Spółki2020-04-20Raport sprzedażowy gry Alder's Blood. Uzyskanie istotnych przychodów2020-04-14Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta2020-04-09Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka rady nadzorczej Emitenta2020-04-08Zmiana stanu posiadania2020-04-08Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta2020-04-08Zmiana stanu posiadania2020-04-08Nabycie przez Emitenta przedsiębiorstwa Shockwork Games Michał Bernat2020-04-07Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta2020-04-06Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta2020-04-03Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2020 roku.2020-04-01Brak uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.03.2020 roku2020-04-01Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej2020-03-31Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej2020-03-31Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie Art. 19 MAR2020-03-30Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej2020-03-30Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej2020-03-30Zawiadomienie o transakcji uzyskane w trybie Art. 19 MAR2020-03-28Zawiadomienie o transakcji uzyskana w trybie Art. 19 MAR2020-03-26Odwołanie Prezesa Zarządu i oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Venture Capital Poland Spółka Akcyjna2020-03-24Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta2020-03-24Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ2020-03-24Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.2020-03-24Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 23 marca 2020 roku2020-03-24Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ2020-03-16Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.2020-03-16Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 16 marca 2020 roku2020-03-16Zamierzone zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2020-02-18Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 16 marca 2020 r. z projektami uchwał2020-02-18Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 16 marca 2020 r. z projektami uchwał2020-02-18Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Venture Capital Poland S.A.2020-02-18Raport za IV kwartał 2019 r.2020-02-14Zawarcie umów umorzenia2020-01-17Zawarcie Umowy umorzenia2020-01-16Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku2020-01-15Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 20202020-01-14Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2020-01-08Zawarcie Umowy Cessio in Solutum z jednym z głównych akcjonariuszy Spółki2020-01-07Raport za III kwartał 2019 r.2019-11-14Raport za II kwartał 2019 r.2019-08-14Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ2019-06-28Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku2019-06-28Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. z projektami uchwał2019-05-31Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. z projektami uchwał2019-05-31Raport roczny za 2018 rok2019-05-31Raport za I kwartał 2019 r.2019-05-14Rezygnacja Członka Zarządu2019-03-08Raport za IV kwartał 2018 r.2019-02-14Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku2019-01-21Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 07 stycznia 2019 roku2019-01-07Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ2019-01-07Zamierzone zmiany statutu VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2018-12-07Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 7 stycznia 2019 r. z projektami uchwał2018-12-07Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 7 stycznia 2019 r. z projektami uchwał2018-12-07Raport za III kwartał 2018 r.2018-11-14Zakończenie inwestycji w spółce portfelowej Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o. oraz zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2018-11-09Raport za II kwartał 2018 r.2018-08-14Życiorysy członków Rady Nadzorczej2018-06-29Dokonane zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2018-06-26Powołanie członków Rady Nadzorczej na dalsze kadencje2018-06-26Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ2018-06-26Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku2018-06-26Zamierzone zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2018-05-30Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2018 r. z projektami uchwał2018-05-30Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2018 r. z projektami uchwał2018-05-30Raport roczny za 2017 rok2018-05-30Dokonane zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2018-05-23Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w dniu 23 maja 2018 r.2018-05-23Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ2018-05-23Raport za I kwartał 2018 r.2018-05-14Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 23 maja 2018 r. z projektami uchwał2018-04-26Zamierzone zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2018-04-26Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 23 maja 2018 r. z projektami uchwał2018-04-26Raport za IV kwartał 2017 r.2018-02-14Zakończenie inwestycji w spółce portfelowej REVITUM S.A. i zmiana prognoz z dezinwestycji2018-02-08Zakończenie inwestycji w spółce portfelowej CREDITDEALER Sp. z o.o. oraz zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2018-02-07Korekta raportu bieżącego 1/2018 (niewłaściwy załącznik)2018-01-25Informacja poufna - zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2018-01-25Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku2018-01-10Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 20182018-01-09Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.2017-11-14Przekroczenie przez akcjonariusza progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.2017-10-03Rejestracja podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2017-09-18Częściowa spłata pożyczek od głównych akcjonariuszy2017-08-25Częściowa spłata pożyczek od głównych akcjonariuszy2017-08-21Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.2017-08-14Powołanie Zarządu Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną kadencję2017-06-29Informacja poufna – Zaciągnięcie pożyczek od głównych akcjonariuszy.2017-06-29Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku2017-06-29Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Venture Capital Poland S.A.2017-06-29Zamierzone zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2017-06-02Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. z projektami uchwał2017-06-02Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. z projektami uchwał2017-06-02Informacja poufna – Zaciągnięcie pożyczek od głównych akcjonariuszy.2017-05-31Raport roczny za 2016 rok.2017-05-31Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.2017-05-12Informacja poufna – aneksy do porozumień w sprawie konsolidacji pożyczek zaciągniętych przez Venture Capital Poland S.A. od głównych akcjonariuszy2017-04-04Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 20162017-02-23Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.2017-02-14Informacja poufna - zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2017-02-01Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku2017-01-05Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.2016-11-14Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2016-10-31Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.2016-08-12Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce2016-08-10Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ2016-06-29Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Capital Poland S.A.2016-06-29Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r. z projektami uchwał2016-06-01Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2016 r. z projektami uchwał2016-06-01Raport roczny za 2015 rok.2016-05-31Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.2016-05-13Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce2016-05-11Zmiana terminu publikacji raportu rocznego2016-05-11Cesja pożyczki od akcjonariusza2016-05-06Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce2016-04-29Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2016-04-14Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.2016-02-12Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 20152016-02-04Informacja w sprawie zmiany numeru telefonu oraz likwidacji numeru fax Spółki2016-02-02Zmiana adresu Venture Capital Poland S.A.2016-02-01Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku2016-01-21Zawiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę blisko związaną i podmiot zależny członka Zarządu Emitenta2015-12-18Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce2015-12-18Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.2015-11-13Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2015-10-31Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.2015-08-14Życiorysy członków Rady Nadzorczej2015-07-10Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.2015-06-29Powołanie członków Rady Nadzorczej na dalsze kadencje2015-06-26Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.2015-06-26Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r.2015-05-29Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r.2015-05-29Raport roczny za 2014 rok.2015-05-29Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.2015-05-15Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2015-04-02Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.2015-02-13Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2015-02-04Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku2015-01-29Zaciągnięcie pożyczki od jednego z głównych akcjonariuszy2015-01-21Spłata pożyczki udzielonej Spółce przez jednego z akcjonariuszy2015-01-20Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A. (przekroczenie progu 15 %)2015-01-19Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A. (przekroczenie progu 15 %)2015-01-19Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.2015-01-16Zakończenie inwestycji w spółce portfelowej Green Arrow Energy S.A.2014-11-19Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.2014-11-14Powołanie Prezesa Zarządu.2014-09-01Rezygnacja Prezesa Zarządu.2014-09-01Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2014-08-29Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.2014-08-14Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ.2014-06-25Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.2014-06-25Częściowa spłata pożyczek od głównych akcjonariuszy.2014-06-17Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 24 czerwca 2014 r.2014-05-29Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 24 czerwca 2014 r.2014-05-29Raport roczny za 2013 rok.2014-05-20Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.2014-05-15Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.2014-02-12Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.2014-02-11Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.2014-02-11Pożyczka oraz konsolidacje dotychczasowych pożyczek od głównych akcjonariuszy2014-01-31Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.2014-01-29Zawarcie ugody sądowej w sprawie wytoczonej przez Spółkę przeciwko wspólnikom byłej spółki portfelowej.2014-01-21Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.2013-11-14Zaciągnięcie pożyczki od głównych akcjonariuszy.2013-08-20Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.2013-08-14Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2013-08-14Uzyskanie informacji o wydaniu klauzuli wykonalności oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko byłej spółce portfelowej.2013-07-11Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ2013-06-21Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.2013-06-21Uzyskanie informacji o wydaniu nakazu zapłaty w sprawie przeciwko wspólnikom byłej spółki portfelowej.2013-06-10Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r.2013-05-24Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 20 czerwca 2013 r.2013-05-24Raport roczny za 2012 rok.2013-05-23Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.2013-05-15Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii E Venture Capital Poland S.A.2013-04-23Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.2013-04-03Postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wierzytelności Emitenta wobec wspólników byłej spółki portfelowej.2013-03-16Odstąpienie od porozumienia z byłą spółką portfelową.2013-03-13Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.2013-02-15Aneksy umów pożyczek od głównych akcjonariuszy.2013-01-31Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.2013-01-25Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji Emitenta.2013-01-18Zmiana numerów kontaktowych Venture Capital Poland S.A.2013-01-18Zmiana adresu Venture Capital Poland S.A.2013-01-18Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 27 grudnia 2012 roku2013-01-04Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A. / Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.2012-12-28Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A. / Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.2012-12-28Wyjaśnienia dotyczące braku raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii E.2012-12-20Zakończenie subskrypcji akcji serii E dokonanie przydziału akcji.2012-12-20Wyjaśnienia dotyczące braku korekty prognoz.2012-12-11Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2012-12-11Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii C oraz akcji serii E.2012-12-06Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 grudnia 2012 roku.2012-11-30Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 grudnia 2012 roku.2012-11-30Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spółce Venture Capital Poland S.A.2012-11-30Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.2012-11-30Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.2012-11-30Informacja o nieważności umowy pożyczki.2012-11-29Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki (w tym związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego) oraz zamiany akcji serii C z imiennych na okaziciela.2012-11-27Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku.2012-11-12Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.2012-11-09Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.2012-10-24Zmiana udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.2012-10-24Zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz informacja o zamiarze wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu.2012-10-23Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta w wyniku emisji akcji serii E.2012-10-17Zaciągnięcie pożyczki od głównych akcjonariuszy.2012-08-31Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO przez spółkę portfelową.2012-08-20Sprostowanie raportu 20/2012. Objęcie akcji serii E VCP S.A. przez spółkę portfelową.2012-08-13Sprostowanie raportu 20/2012. Objęcie akcji serii E VCP S.A. przez spółkę portfelową.2012-08-13Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.2012-08-10Podwyższenie kapitału w spółce portfelowej.2012-08-10Objęcie akcji serii E VCP S.A. przez spółkę portfelową.2012-07-19Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E.2012-07-18Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.2012-07-05Sprostowanie raportu 15/2012. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.2012-06-30Sprostowanie raportu 5/2012. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2012-06-30Porozumienie ze spółką portfelową.2012-06-29Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A. / Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Statucie Spółki.2012-06-29Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2012-06-29Objęcie udziałów w nowej spółce portfelowej.2012-06-19Raport roczny za 2011 rok.2012-06-08Podpisanie umowy inwestycyjnej z nową spółką portfelową.2012-06-06Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2012-06-01Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2012-06-01Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.2012-05-11Przekształcenie Spółki portfelowej Revitum S.A.2012-04-17Zaciągnięcie pożyczki od głównych akcjonariuszy.2012-03-30Odsprzedaż udziałów w spółce portfelowej.2012-03-16Podpisanie porozumienia ze spółką portfelową ATOS BH.2012-03-05Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.2012-02-10Korekta raportu bieżącego 1/20122012-02-08Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.2012-01-19Niedojście do skutku emisji akcji serii E.2012-01-11Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A.2012-01-04Zbycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.2012-01-03Zbycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej.2012-01-03Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań praw poboru akcji serii E Spółki w ASO.2011-12-19Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect.2011-12-19Zmiana terminów subskrypcji akcji serii E.2011-12-17Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect.2011-12-17Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO.2011-12-17Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO.2011-11-23Istotne informacje dotyczące wykorzystania opcji na zakup udziałów w spółce portfelowej Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o.2011-11-18Istotne informacje dotyczące wykorzystania opcji na zakup udziałów w spółce portfelowej Revitum Sp. z o.o.2011-11-18Złożenie ogłoszenia do MSiG.2011-11-16Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E.2011-11-16Zaciągnięcie pożyczki od głównych akcjonariuszy.2011-11-16Zwiększenie udziałów Venture Capital Poland S.A. w spółce portfelowej.2011-11-09Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.2011-10-24Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku.2011-10-20Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2011-09-22Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2011-09-22Korekta raportu za II kwartał 2011 roku.2011-09-05Informacja wyjaśniająca do raportu za II kwartał 2011 r.2011-09-01Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 września 2011 roku.2011-08-25Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 września 2011 roku.2011-08-25Korekta Raportu nr 14/2011 Raport kwartalny za II kwartał 2011 r.2011-08-16Raport kwartalny za II kwartał 2011 r.2011-08-16Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.2011-08-12Zmiany w Zarządzie Spółki Venture Capital Poland S.A.2011-08-10Pożyczka od głównych akcjonariuszy.2011-08-02Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A.2011-07-29Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Venture Capital Poland S.A. / Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.2011-07-28Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.2011-07-28Rezygnacja członka Zarządu.2011-07-28Zwiększenie udziałów Venture Capital Poland S.A. w spółce portfelowej.2011-07-12Przystąpienie do systemu ESPI.2011-01-24