RELACJE INWESTORSKIE

NOTOWANIA METAVERSUM S.A. NA NEWCONNECT

Struktura akcjonariatu na dzień 10.05.2022 r., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadają-
cych co najmniej 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosów na WZA% akcji% głosów
CPAR Limited905.000905.00016,43%16,43%
Aspesi Investments Ltd.329.442329.4425,98%5,98%
Animator rynku:

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 812-84-40
fax +48 (33) 812-84-42
e-mail: bdm@bdm.com.pl


Instytucje rynku kapitałowego

NEW CONNECT
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NARODOWY BANK POLSKI
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

DANE OGÓLNE
Kapitał zakładowy550 914,80 złLiczba dużych akcjonariuszy2
Liczba akcji5 509 148Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy1 234 442
Liczba głosów na WZA5 509 148Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy22,41%
Kapitał akcyjny550 914,80Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy1 234 442
Cena nominalna akcji0,10Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy22,41%
Free float-Free float77,59%

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Tresc uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2022 roku
Tresc Uchwał (Pdf) »


Zarząd ShockWork Games S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 04.03.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Rak & Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie (00-659).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Pdf) »
Projekty Uchwał (Pdf) »
Formularz Pełnomocnictwa (Pdf) »
Liczba Akcji i Głosów (Pdf) »


Kalendarium Wydarzeń Korporacyjnych

Raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. - 14 lutego 2022 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. - 16 maja 2022 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. - 16 sierpnia 2022 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. - 14 listopada 2022 roku;
- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za r. 2021 - 31 maja 2022 roku